Siirry sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Glampers Oy:n (Hossanportti) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.08.2021. 

1. Rekisterinpitäjä

    Glampers Oy / Hossanportti 

     Selkoskyläntie 19

     89770 Peranka

     050 537 7567                                                                                                                          

     info@hossanportti.fi 

     Y-tunnus: 3172652-5

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

    Petteri Niskanen

    Glampers Oy / Hossanportti 

    Selkoskyläntie 19

    89770 Peranka

    050 537 7567

    info@hossanportti.fi 

 

3. Rekisterin nimi

    Glampers Oy:n / Hossanportin asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

    EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle   

    on henkilön suostumus.

    Henkilötietojen käsittelyllä hallinnoidaan asiakkaiden varaustietoja, maksamia tuotteita  

    ja palveluita sekä ylläpidetään asiakassuhteita.

    Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

 

5. Rekisterin tietosisältö   

    Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön nimi

Yhteystiedot ( puhelinnumero, sähköposti, osoite)

Majoituksien varaustiedot 

Asiakassuhteisiin sekä tilattuihin ja ostettuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

    Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella hänen itsensä  

    tekemistään varauksista varausjärjestelmän kautta sekä muista osto- ja myyntitapahtumista. Henkilötietoja kerätään edellä mainituissa tilanteissa asiakassuhteen syntyessä, myös sähköpostitse ja puhelimitse.  

   Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös  

    julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Käsittelyn kesto

   Asiakastietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin asiakassuhde sitä vaatii tai kunnes asiakas itse haluaa poistaa tietonsa rekisteristä.      

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle    

    Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

    Glampers Oy ei luovuta tietoja yrityksen ulkopuolisille tahoille tahojen itsenäisesti   

     käytettäviksi.

    Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa Glampers Oy:n toimeksiantaman kolmannen  

     osapuolen toteuttamaan markkinointikampanjaan. Kolmannella osapuolella ei ole  

     oikeutta käyttää tietoja muihin tarkoituksiin.

     Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa erikseen.  

     Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

    Glampers Oy:lla / Hossanportilla on manuaalinen sekä sähköinen rekisteri, joihin on  

    pääsy ja käyttöoikeus rekisterin pitäjällä ja työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja  

    työtehtävissään. Rekisterit eivät ole kenenkään ulkopuolisen saatavilla.

    Varausjärjestelmään liittyvä rekisteri sijaitsee Johkun salatulla palvelimella, joka on  

     suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

           Asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakasrekisterissä olevat tiedot itsestään.  

           Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse Glampers Oy:lle / Hossanportille  

           osoitteeseen info@hossanportti.fi.

 

Oikeus oikaista virheellinen tieto 

           Jos asiakkaan tiedoissa on virhe, voi asiakas lähettää korjauspyynnön virheestä

            sähköpostitse Glampers Oy:lle / Hossanportille osoitteeseen info@hossanportti.fi.

 

Kielto-oikeus

           Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia   

           asiakastietoja suoramarkkinointi, suoramainonta tai etämyyntitarkoituksessa.  

           Pyynnön voi lähettää sähköpostitse Glampers Oy:lle / Hossanportille osoitteeseen    

           info@hossanportti.fi.

 

Poisto-oikeus

           Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Pyynnön voi  

           lähettää sähköpostitse Glampers Oy:lle / Hossanportille osoitteeseen          

           info@hossanportti.fi.

 

Valitusoikeus

           Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee, että  

           rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

           Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot